Microsoft SharePoint Usluge

Microsoft SharePoint Usluge

Široko rasprostranjena platforma za upravljanje sadržajem

Microsoft SharePoint je skup Web tehnologija široke namene koji se koristi za upravljanje sadržajem u preduzećima. Koristi se kao platforma za intranet portale, upravljanje dokumentima, saradnju, društvene mreže, extranet okruženja, web prezentacije, pretragu podataka i poslovnu inteligenciju.

Naši Microsoft sertifikovani konsultanti imaju više od 8 godina iskustva u projektovanju i razvoju rešenja zasnovanih na različitiv verzijama Microsoft SharePoint platforme (od SharePoint 2003 do SharePoint 2010). Nudimo:

  • Specijalizovana SharePoint rešenja za Vaše preduzeće
  • Integraciju sa Vašim postojećim poslovnim aplikacijama
  • Konsultantske usluge za Vaše razvojne timove

Molimo Vas da nas kontaktirate i izložite Vaše poslovne potrebe, kako bismo Vam ponudili model saradnje koji na najbolji način odgovara Vašim potrebama.