O Nama

O Nama

Ko smo

IT BIZ Solutions je kompanija koja se bavi informacionim tehnologijama i uslugama, a naša specijalnost su rešenja za upravljanje sadržajem i dokumentima u preduzećima. Kroz naše konsultantske usluge, kao i usluge razvoja specijalizovanih rešenja i outsourcing-a svakodnevno pomažemo našim klijentima i partnerima sa područja Srbije, EMEAR i Severne Amerike da unaprede svoje poslovanje.

Naši konsultanti poseduju znanje i iskustvo na polju Enterprise Content Management sistema sticano tokom višegodišnjeg rada na projektima za klijente širom sveta i glavnih vertikala.

Molimo vas da pogledate našu stranicu Usluge za više informacija o uslugama koje nudima kao i stranicu Kontakt ukoliko su vam potrebne dodatne informacije.


Managment team
Mario Zivic, PMP, direktor

Mario je direktor, osnivač i Dokumentum specijalista u IT BIZ Solutions. U IKT industriji je od 2000 godine i radio je na mnogim velikim projektima za farmaceutsku industriju, finansijski i javni sektor, internet domene, kao i telekomunikacioni i energetski sektor. Poseduje značajno radno iskustvo u vođenju softverskih projekata kao i u radu u svim fazama projektovanja i razvoja softvera.

Damjan Tomic, tehnički direktor

Damjan je tehnički direktor, osnivač i SharePoint arhitekta u IT BIZ Solutions. U IKT industriji je od 2004 godine i poseduje veliko iskustvo u svim fazama projektovanja i razvoja softvera. Uspešno je vodio timove na projektima a aktivno radi na Microsoft Sharepoint platformi od verzije 2003.

Istorijat

Kratak pregled bitnijih istorijskih promena IT BIZ Solutions kompanije:

Februar 2011.

Nakon nešto više od godinu dana uspešnog poslovanja, 9. februara 2011. smo izvršili promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Novembar 2009.

IT BIZ Solutions je osnovana i počela sa radom 30. novembra 2009. godine u Beogradu kao agencija za savetovanje, projektovanje i izradu kompjuterskih programa.