Alfresco Usluge

Alfresco Usluge

Alfresco je ekonomičan repozitorijum podataka opšte namene sa odličnim mogućnostima za saradnju i upravljanje sadržajem. Naširoko se koristi za saradnju u timovima, upravljanje dokumentima, zapisima, procesima, itd.

Mi pomažemo preduzećima da iskoriste pun potencijal u radu sa dokumentima kreirajući specijalizovana Alfresco rešenja. Naši konsultanti mogu pomoći Vašim razvojnim timovima da razviju specijalizovana Alfresco rešenja koja se optimalno uklapaju u Vaše poslovne potrebe.

Molimo Vas da nas kontaktirate i izložite Vaše poslovne potrebe, kako bismo Vam ponudili model saradnje koji na najbolji način odgovara Vašim potrebama.